Ads 468x60px

Đức Cha và các Cha

Hình ảnh các Đức Cha cai quản giáo phận


Hình ảnh các Cha chánh xứ

Cha Gioan Nguyễn Kim Hà
Sinh: 18/8/1956
Đương kiêm chánh xứ Cù Mi từ: 18/5/2012Hình ảnh các Cha hỗ trợ giúp xứ Cù Mi thời gian ngắn

Người theo dõi

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận. ĐT: 0623.875.041. Email: gioankimha@yahoo.com.vn