Ads 468x60px

Sổ Nhân Danh

     SỔ NHÂN DANH GIÁO XỨ NĂM 2014
(Cơ sở dữ liệu cập nhật tháng từ 16/7/2013 -27/2/2014), sau khi Cha xứ đi thăm từng Giáo khu)

1/ DANH SÁCH CHỦ HỘ GIA ĐÌNH GIÁO KHU 1A
    DANH SÁCH GIÁO DÂN GIÁO KHU 1A

2/ DANH SÁCH CHỦ HỘ GIA ĐÌNH GIÁO KHU 1B
    DANH SÁCH GIÁO DÂN GIÁO KHU 1B

3/ DANH SÁCH CHỦ HỘ GIA ĐÌNH GIÁO KHU 2
    DANH SÁCH GIÁO DÂN GIÁO KHU 2

4/ DANH SÁCH CHỦ HỘ GIA ĐÌNH GIÁO KHU 3
     DANH SÁCH GIÁO DÂN GIÁO KHU 35/ DANH SÁCH CHỦ HỘ GIA ĐÌNH GIÁO KHU 4
     DANH SÁCH GIÁO DÂN  GIÁO KHU 4

6/ DANH SÁCH CHỦ HỘ GIA ĐÌNH GIÁO KHU 5

SỔ NHÂN DANH GIÁO XỨ NĂM 2013
        (Cập nhật tháng 2/2013)


1/ DANH SÁCH CHỦ HỘ GIA ĐÌNH GIÁO KHU 1A
    DANH SÁCH GIÁO DÂN GIÁO KHU 1A

2/ DANH SÁCH CHỦ HỘ GIA ĐÌNH GIÁO KHU 1B
    DANH SÁCH GIÁO DÂN GIÁO KHU 1B

3/ DANH SÁCH CHỦ HỘ GIA ĐÌNH GIÁO KHU 2
    DANH SÁCH GIÁO DÂN GIÁO KHU 2

4/ DANH SÁCH CHỦ HỘ GIA ĐÌNH GIÁO KHU 3
     DANH SÁCH GIÁO DÂN GIÁO KHU 3

5/ DANH SÁCH CHỦ HỘ GIA ĐÌNH GIÁO KHU 4
     DANH SÁCH GIÁO DÂN  GIÁO KHU 4

6/ DANH SÁCH CHỦ HỘ GIA ĐÌNH GIÁO KHU 5
    DANH SÁCH GIÁO DÂN GIÁO KHU 5
                        

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Người theo dõi

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận. ĐT: 0623.875.041. Email: gioankimha@yahoo.com.vn